Quality assurance

Project / Quality Assurance (QA) of kwaliteitsbewaking is een ondersteunende taak die in of rondom elk project thuishoort. Afhankelijk van het project en de omvang ervan zijn de doelstellingen van QA verschillend, maar vaak gaat het erom tijdig projectrisico’s te signaleren zodat de projectleiding passende maatregelen kan treffen.

De medewerkers van FIN2ITion die zich in QA hebben gespecialiseerd kunnen allen bogen op een forse meerjarige kennis van en ervaring met dit onderwerp. Zij kennen de valkuilen van projecten vanaf de start tot en met de oplevering van het projectresultaat. Veelal hebben zij een audit-achtergrond (RE, RA, RO) of hebben zij hun ervaring opgedaan binnen kwaliteitsdiensten van grote (overheids)organisaties.

Taken die de FIN2ITion medewerkers in de rol van Quality-assurance medewerker in een project kunnen uitvoeren zijn:

  • Second opinion onderzoek bij een (project-) plan van aanpak.
  • Risico-analyse, beoordeling interne stelsel van risicomanagement
  • Beoordelen haalbaarheid planning, mijlpalen in relatie tot bemensing en belegging van taken
  • (IT-) contractbeoordeling. Voor de beoordeling van IT-contracten hebben wij ook gespecialiseerde juristen beschikbaar.
  • IT- audits op testplannen en/of testrapportages
  • Beveiligingsonderzoek (in nagenoeg alle verschijningsvormen)
  • Consistentie-beoordelingen tijdens projectuitvoering
  • Beoordelen evaluatiecriteria projectorganisatie
  • Etc