Informatiebeveiliging

Iedere organisatie kent zijn eigen palet van relevante risico’s en een daarbij passende informatiebeveiliging. Ook verschillen organisaties in hun compliance behoeften, afhankelijk van de sector waarin ze opereren, zoals financiële instellingen, de zorg, onderwijs, telecommunicatie, overheid etc.

Niet iedere organisatie heeft voldoende kennis en ervaring in huis om eenduidig vast te stellen en communiceren wat noodzakelijke inzet en investeringen zijn om de optimale balans tussen acceptabele risico’s en noodzakelijke maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging te kunnen bereiken.

Dit vereist ervaring in het kunnen bepalen van de huidige situatie, de beoogde eindsituatie en de weg er naartoe.

Om de beoogde balans te bereiken is het hebben van een helder strategie met concrete principes en richtlijnen noodzakelijk . Dit zorgt voor prioriteitstelling, focust de inzet en maakt duidelijk waar de organisatie keuzes moet maken en hoe dit in de praktijk van de eigen organisatie gaat werken.

Tijdelijke ondersteuning hierbij kan een kosteneffectieve oplossing zijn. Daar kunnen de specialisten van FIN2ITion helpen. Onze adviseurs en IT-architecten hebben een goede kennis van bedrijfsprocessen en combineren dit met diepgaande kennis van de wijze waarop voor uw sector/branche de compliance frameworks kunnen worden toegepast. De technische en organisatorische inzichten die zij meebrengen leveren u pragmatische antwoorden op uw informatiebeveiligingsvragen.