IT assurance in outsourcing

Outsourcing gebruiken bedrijven om de processen die niet tot de kern van de eigen dienstverlening behoren door gespecialiseerde bedrijven laten uitvoeren. Hierbij vertrouwt men op een kwalitatief goede, veilige en betrouwbare wijze van dienstverlening door de outsourcingspartij. Daarbij zijn beperkte kennis in eigen huis en beoogde kostenbesparingen vaak de drijfveren.
Een belangrijke vraag die opkomt is: “Heeft de outsourcing-partner de processen die zijn uitbesteed wel in haar greep?” Ook wordt vaak de vraag gesteld of alle relevante wet- en regelgeving wel wordt nageleefd. De directie die uitbesteedt, blijft namelijk wel verantwoordelijk, ook voor de uitbestede processen.
FIN2ITion ziet dergelijke vragen regelmatig langskomen. Wij kunnen in korte tijd komen tot een normstelling voor de gewenste outsourcing èn kunnen (periodiek) toetsen of de outsourcingspartner hieraan voldoet en blijft voldoen. En dat geeft rust en vertrouwen, waardoor relaties kunnen groeien en ieder ‘zijn ding doet’…